Personvernerklæring

Personvernerklæring for Sandvik ved AS

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Sandvik ved AS samler inn og bruker personopplysninger.

Sandvik ved AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).


Behandling av personopplysninger på 
sandvikved.no
Webredaktøren har det daglige ansvaret for Sandvik ved sine behandlinger av personopplysninger på sandvikved.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å bestille ved eller fylle ut et kontaktskjema. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Sandvik ved´s databehandler er Dialecta kommunikasjon, og er vår markedspartner og leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Pro ISP er vår driftsleverandør for sandvikved.no.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Sandvik ved og Dialecta Kommunikasjon som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen avtale mellom Sandvik ved og Dialecta Kommunikasjon regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.


Kontaktskjema
På nettsiden kan du fylle ut et kontaktskjema. Vi ber da om kontaktinformasjon. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere henvendelsen.


E-post og telefon
Sandvik ved benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling kan arkiveres.

Sandvik ved´s medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

De ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.


Bestilling av varer og tjenester
Gjennom nettsiden vil man kunne bestille, kjøpe samt betale for en vare eller tjeneste. Når et kjøp/bestilling gjennomføres vil man måtte legge inn personlig kontaktinfo som navn, epost, telefon, adresse og annen relevant informasjon som er nødvendig for at Sandvik ved skal kunne håndtere sine ordrer samt følge opp deg som kunde i forbindelse med din bestilling. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere henvendelsen samt tjenester som knyttet til den enkelte kunde og kundeforhold.


Betaling
Vårt betalingssyestem er levert av en tredjepart, Klarna. Deres vilkår finner dere her: Klarna


Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Sandvik ved har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Sandvik ved sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Sandvik ved ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

Kontaktinformasjon

E-post: sandvikved@gmail.com

Telefon: 924 36 903

Postadresse: Raufossvegen 500, 2827 Hunndalen